SitemapNWWI

Het NWWI is ISO gecertificeerd en als validatie-instituut erkend door het WEW. Het NWWI valideert volgens de strenge normen zoals deze door het Platform taxaties en taxateurs zijn opgesteld en door het WEW is overgenomen. Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen inzicht in hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen en draagt hierdoor bij aan het voorkomen van taxatiefraude. WWW.NWWI.NLDe zekerheid van vakbekwaamheid

Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de (financiële) belangen die met de aan- en verkoop van onroerend goed gemoeid zijn. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.
 
Bron: www.vastgoedcert.nl
NVM Vereniging

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein.

De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. De NVM Vereniging heeft inmiddels ruim 4000 leden.

De NVM is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk Vastgoed. Deze vakgroepen weten wat er speelt in hun marktsegment, signaleren ontwikkelingen en trends en bieden professionele ondersteuning bij marktspecifieke vragen. Daarnaast heeft de NVM afdelingen die zich toeleggen op bijvoorbeeld juridische dienstverlening, communicatie & marketing en belangenbehartiging.
 


NATIONALE HYPOTHEEKGARANTIE

NHG-grens op termijn verder omlaag
 
Het kabinet gaat de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) op termijn verlagen naar 225.000 euro. Dit blijkt uit de Miljoenennota, die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Momenteel ligt de NHG-grens op 290.000 euro. Het kabinet wil de NHG aanpassen aan de gemiddelde woningprijs. Dat betekent dat de NHG-grens mogelijk later nog meer daalt, omdat die gemiddelde prijs nu op zo'n 215.000 euro ligt.

Door de verlaging van de NHG-grens wordt het financieel risico voor de Staat beperkt. "De omvang van de achterborgstellingen is sterk toegenomen, en dit wordt met name verklaard door de tijdelijke verhoging van de NHG-grens van 265.000 naar 350.000 euro", zo staat in de Miljoenennota te lezen.

"Per 1 juli 2013 is de NHG-grens verlaagd naar 290.000 euro. Hierdoor zal de achterborgstelling voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen minder hard stijgen. Per 1 juli 2014 zal de NHG-grens weer worden verlaagd naar het oorspronkelijke niveau van 265.000 euro. Vanaf 1 juli 2016 zal de NHG-grens verder worden verlaagd naar 225.000 euro."